จุลินทรีย์ผงเข้มข้น

จุลินทรีย์ผงเข้มข้น

จุลินทรีย์ผงเข้มข้น จุลินทรีย์ผง จะประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากแหล่งธรรมชาติ เช่น จำพวกแลคติค แอซิด แบคทีเรีย บาซิลลัส และยีสต์ ซึ่งจะทำงานร่วมกัน มีหน้าที่ย่อยสารอินทรีย์ต่างชนิด ๆ และยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย หรือแม้แต่การย่อยสลายไขมัน และการควบคุมโรค แมลงรบกวน

ผงจุลินทีรย์เข้มข้น
จุลินทรีย์เข้มข้น บ่อดิน

สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน วันนี้ผู้เขียนได้น้ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจุลินทรีย์อีกครั้ง ซึ่งต่อจากเมื่อวาน เป็นการนำเสนอถึงประโยชน์ คุณสมบัติ รวมถึงโทษของจุลินทรีย์ หากทุกท่านทราบแล้ว ก็ควรนำไปใช้ให้ถูกวิธีนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง

จุลินทรีย์ผงเข้มข้น การแบ่งประเภทของจุลินทรีย์

การแบ่งประเภทของจุลินทรีย์ สามารถแบ่งได้ตามขนาด รูปร่าง หรือ คุณสมบัติอื่น ๆ ได้ดังนี้

 1. เชื้อไวรัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่มีกำลังขยายเป็นหมื่นเท่า จึงจะสามารถมองเห็นได้ เชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโต เพิ่มจำนวนได้ต่อเมื่ออยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
 2. เชื้อบัคเตรี เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถมองเห็นได้ เมื่อส่องขยายด้วยกล้องจุลทรรศ์ธรรมดา
 3. เชื้อรา ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก มีขนาดใหญ่กว่าเชื้อบัคเตรี ซึ่งพบว่ามีรูปร่าง 2 แบบ คือ เชื้อราแบบกลม หรือเรียกว่า “ยีสต์” และ เชื้อราแบบเป็นสาย เรียกว่า สายรา เชื้อราบางชนิดจะมีรูปร่างได้ทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ เราสามารถมองเห็นกลุ่มของเชื้อราได้ด้วยตาเปล่า เชื้อราบางชนิดจะสร้างสปอร์ไว้เพื่อสำหรับสืบพันธุ์ ทำให้เกิดเป็น “เห็ด” ขึ้น
 4. เชื้อปรสิต จะมีลักษณะใกล้สัตว์มากกว่าพืช มีขนาดที่ใหญ่ ซึ่งภายในเซลล์จะแยกออกเป็น นิวเคลียส์ และไซโทพลาซึม และจะแบ่งย่อยออกไปอีก แบ่งออกเป็นสัตว์เซลล์เดียว หนอนพยาธิ และอาร์โทรพอด ตัวอย่างของเชื้อปรสิตได้แก่ เชื้อบิดอะมีบา เชื้อมาลาเลีย พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ พยาตัวตืด ตัวหิด และตัวโลน เป็นต้น

จุลินทรีย์ผงเข้มข้น ความสำคัญของจุลินทรีย์

 • ผลิตอาหาร อาหารที่เกิดจากการหมักของจุลินทรีย์นั้น เรียกว่า อาหารหมัก (fermented food) ผักกาดดอง หัวไซเท้าดอง นมเปรี้ยว หรือ โยเกิร์ต เป็นต้น โดยเกิดจากกระบวนการหมัก โดยการใช้แบคทีเรียที่สร้างกรดแล็กติก จึงทำให้เกิดรสเปรี้ยว หรือแม้กระทั่ง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเกิดจากการหมักของยีสต์ ที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ หรือ ขนมปัง ที่เกิดจากการหมักของยีสต์เหมือนกัน แต่ทำหน้าที่ต่างกัน คือ ยีสต์ในขนมปังจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ขนมปังนุ่มและฟู เป็นต้น
 • การผลิตเชื้อเพลิง คือ กระบวนการหมักของยีสต์ ทำให้เกิดแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถนำไปผสมกับน้ำมัน เรียกว่า “แก๊สโซฮอล์” (Gasohol)
 • การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ หรืออาจมาจากบ้านเรือนที่มีสารอินทรีย์ปนอยู่จำนวนมาก ซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การบำบัดน้ำเสีย สามารถทำได้โดยการเติมอากาศให้กับน้ำ โดยการกวนน้ำแรง ๆ แล้วจากนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจุลินทรีย์ใรการย่อยสลายสารอินทรีย์-
 • การย่อยสลายสารอินทรีย์ จุลินทรีย์ในดิน จำพวกแบคทีเรีย และเห็ด เชื้อรา ชนิดต่าง ๆ ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์จากซากสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จะได้สารอาหารจากซากต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันสารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายให้กลายเป็นสารอนินทรีย์ ก็เป็นสารอาหารของพืชที่ดูดซึมไปสร้างเนื้อเยื่อพืชได้ ดังนั้น ถ้าหากขาดจุลินทรีย์ในดิน ก็จะทำให้ดินเกิดการขาดสารอาหาร และพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้
 • การผลิตสารปฏิชีวนะและวัคซีน จุลินทรีย์ยังสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ เพื่อไปทำลายจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อเกิดโรค โดยที่สารนี้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดยารักษาโรคต่าง ๆ การฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการฉีดเชื้อที่ตายแล้วหรือเชื้อที่อ่อนกำลังลง เรียกว่า แอนติเจน เข้าไปในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายรู้จักเชื้อชนิดนี้ แล้วเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา เมื่อได้รับเชื้อเป็นครั้งที่สองร่างกายจะทำการต่อต้าน เชื้อโรคชนิดนี้ ได้เร็วขึ้น
 1. สามารถกำจัดกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลิ่นเหม็นหืนของไขมัน และยังช่วยลดปริมาณของก๊าซพิษ ที่มีกลิ่นและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า เป็นต้น โดยจุลินทรีย์จะเข้าทำปฏิกิริยากับโครงสร้างของก๊าซพิษต่าง ๆ เหล่านี้ และเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ ที่ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นอันตราย
 2. สามารถนำไปบำบัดน้ำเสียได้ โดยปรับค่าความสกปรกในน้ำทิ้ง เช่า ค่า บีโอดี (BOD) ค่าสารแขวนลอย (SS) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) หรือค่าของไขมันที่ละลายอยู่ในน้ำ (Oil and Grease) ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการได้กำหนดเอาไว้
 3. สามารถย่อยสลายไขมันและกากของเสียในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดการอุดตันของไขมันในท่อ และลดการสะสมของเสีย กากของเสียในบ่อเกรอะ
 4. สามารถควบคุมเชื้อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรีย ในน้ำได้
 5. สามารถควบคุมแมลงรบกวน คือ การเร่งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ไม่ให้เกิดการหมักหมม จนมีกลิ่นซึ่งเป็นสาเหตุของการล่อแมลง และยับยั้งการฟักตัวอ่อนของ แมลงวัน หนอน หรือ แมลงสาบ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการฟักตัวอ่อนของลูกน้ำยุงลาย โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

การให้โทษของจุลินทรีย์

 • ทำให้เกิดการเน่าเสีย เช่น อาหารเน่าเสีย ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าหากเราวางอาหารทิ้งไว้นาน ๆ อาหารที่เราวางไว้นั้นจะมีกลิ่นเหม็น และมีลักษณธที่เปลี่ยนไป (เป็นเมือก เหนียว และมีฟอง) ซึ่งลักษณะเช่นนี้เกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์
 • เป็นสาเหตุของโรค กลไกการก่อให้เกิดโรคมีอยู่ 2 อย่าง คือ
 1. จุลินทรีย์จะทำการขยายพันธุ์ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดโรคในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ และอาจติดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นได้อีกด้วย เช่น โรคหวัด บาดทะยัก โรคพยาธิต่าง ๆ เป็นต้น
 2. จุลินทรีย์จะสร้างสาร ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ท้องเดิน เป็นต้น

จุลินทรีย์มีทั้ง ประโยชน์ และ การให้โทษ ดังนั้น ควนเลือกใช้ให้ถูกทางนะคะ ผู้เขียนหวังว่า บทความที่เขียนไปวันนี้นั้น คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ไม่มากก็น้อย

จุลินทรีย์มีทั้ง ประโยชน์ และ การให้โทษ ดังนั้น ควรเลือกใช้ประโยช์ จากจุลินทรีย์ให้ถูกทางนะคะ ผู้เขียนหวังว่า บทความที่เขียนไปวันนี้นั้น คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน ไม่มากก็น้อย ครั้งหน้า ผู้เขียนจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มาเขียนให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลกัน อย่าลืม!! ติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ><

Login