จุลินทรีย์

จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ คงมีหลาย ๆ ท่านอาจสงสัยว่าจุลินทรีย์คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร ช่วยในเรื่องของอะไรบ้าง วันนี้ผู้เขียนเตรียมข้อมูลมาสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ นำมาบอกเล่ากันค่ะ

คือ สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจุลินทรีย์มีอยู่ทั้งในน้ำ ในธรรมชาติ ในอากาศและในดิน รวมถึงทั้งในร่างกายมนุษย์ อาศัยอยู่ร่วมโลกเรามาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการวิวัฒนาการ ซึ่งมีผลทำให้เกิดความหลากหลายทางชีววิทยา (biodiversity) จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกัน โดยมีวิวัฒนาการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์และสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน

มีหลากหลายชนิดด้วยกัน คือ แบคทีเรีย รา ยีสต์ สาหร่าย และโปโตรซัว ซึ่งคาดว่าบนโลก จะมีจุลินทรีย์ประมาณ 500,000 ชนิด จุลินทรีย์อยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก ล้วนมีความสำคัญทั้งด้านเป็นคุณและเป็นโทษ และวันนี้ผู้เขียนจะขอนำเสนอ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก่อนนะคะ ส่วนจุลินทรีย์ที่ในธรรมชาติ อากาศ ดิน และร่างกายมนุษย์ ผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลภายหลังนะคะ

จุลินทรีย์ สำคัญกับน้ำยังไง?

หน้าที่หลัก ๆ ทั่วไปของ จุลินทรีย์ ก็คือ “เป็นผู้ย่อยสลาย” ย่อยสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวมันสามารถย่อยสลายได้ ให้มีขนาดเล็กและกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสารประกอบอินทรีย์ที่มีโคครงสร้างซับซ้อน เปลี่ยนแปลงโมเลกุลหนึ่งไปอีกโมเลกุลหนึ่ง เช่น ย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ ให้กลายเป็นแร่ธาตุ ย่อยสลายไขมันในน้ำเสียให้กลายเป็นออกซิเจนในน้ำ เป็นต้น

บทบาทและความสำคัญ ต่อการบำบัดน้ำเสีย

 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียตามธรรมชาติ โดยอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ หรือการเติมจุลินทรีย์เข้ามา เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ เพื่อลดค่า BOD โดยหน้าที่ของจุลินทรีย์ คือ การย่อยสลายไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
 • จุลินทรีย์ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ รวมถึงเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของกองขยะที่หมักหมม
 • จุลินทรีย์บางชนิดสามารถช่วยลดปริมาณแมลงวันและยุงได้ (ลดปริมาณตัวอ่อนของใข่ยุงและไข่แมลงวัน)
บ่อปลา

ต่อมานะคะ เราจะมาพูดถึง จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำกันนะคะ จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีบทบาท หน้าที่ในการบำบัดน้ำเสียได้ค่อนข้างดีนะคะ ผู้คนจึงนิยมหาซื้อ จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำเพื่อนำมาบำบัดน้ำเสีย ในบ่อปลากันะคะ

คุณสมบบัติ

 1. ป้องกันการเกิดสาหร่ายเซลล์เดียว สาเหตุของน้ำขุ่นเขียว
 2. ดักจับตะกอนหนักให้ตกตะกอนเร็วขึ้น ทำให้น้ำใสเร็วขึ้น
 3. ปรับคุณภาพน้ำให้ใสและสีสันสวยงาม ย่อยสลายของเสีย ลดก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไนไตรท์
 4. มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของปลา ทำให้ปลาสดชื่น การไหลเวียนของออกซิเจนในเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการใช้

 1. ใส่ลงใส่ลงบ่ออาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยเทียบอัตราส่วนตามนี้ (อัตราส่วนจุลินทรีย์ 2 กรัม ต่อปริมาตรน้ำในบ่อ 1 ตัน)
 2. ผสมผงจุลินทรีย์กับน้ำคนให้ละลาย เทราดทั่วบ่อ **กรณีที่มีบ่อกรอง ให้เทสลับระหว่างบ่อเลี้ยงกับบ่อกรอง อาทิตย์ละ 1 วัน
 3. ใส่ได้บ่อย ๆ มีผลดีกับบ่อเลี้ยง ลดแอมดมเนียในน้ำ ช่วยย่อยสลายของเสีย ลดฝุ่นตะกอน ไม่เป็นอันตรายต่อกุ้งและปลา
 4. ระหว่างที่ใช้ผงจุลินทรีย์ ให้งดใช้หลอด UV เพราะจะไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์

Login