ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ มีสิทธิ์โดดออกบ่อไหม

ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ มีสิทธิ์โดดออกบ่อไหม

ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ มีสิทธิ์โดดออกบ่อไหม ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ มีหลายสาเหตุนะคะ อาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิน้ำในบ่อไม่คงที่ น้ำมีความผิดปกติ หรือมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูง ออกซิเจนในบ่อไม่เพียงพอ หรือปลากำลังป่วย เพราะโดนปรสิตเกาะตามตัว ทำให้ไม่สบายตัว และอีกอย่างคือ ปลากำลังคึกคะนอง ร่าเริง ทำให้ขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำและกระโดดได้ค่ะ

ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ
ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ
ปลาขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำ

สาเหตุของปลาคาร์ฟกระโดดออกจากบ่อ

  • อาจจะเกิดจากน้ำในบ่อปลา มีน้อยเกินไป ถ้าปลามีจำนวนมาก น้ำก็ไม่เพียงพอต่อการว่ายน้ำของปลา
  • บ่อแคบเกินไป ทำให้ปลาอึดอัด ทำให้ปลาว่ายชนกันไปมา
  • อาจจะเป็นเพราะน้ำใหม่ที่เติมลงในบ่อ หรืออาจจะเป็นเพราะฝนตก ทำให้ปลากระโดดออกจากบ่อได้
  • ปลาตื่นเต้น ตกใจ จากสิ่งรอบข้าง ทำให้ตกใจและกระโดดออกจากบ่อได้
  • อาจจะโดนปลาตัวอื่นไล่ เช่น ตัวผู้ว่าป้อตัวเมียก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปลากระโดดออกจากบ่อได้เหมือนกัน
  • ปลามีอาการไม่สบาย หรือโดนปรสิตเกาะ ทำให้เกิดอาการคันตามลำตัว ไม่สบายตัว
  • น้ำในบ่อ อาจจะมีค่าความเป็น กรด-ด่าง มากเกินไป หรือออกซิเจนน้อย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปลากระโดด ออกจากบ่อ

ข้อมูลคำถามจาก : https://www.facebook.com/groups/457728852282753

Login