ปลาคราฟเกล็ดหลุด

ปลาคราฟเกล็ดหลุด

ปลาคราฟเกล็ดหลุด ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม อย่างปลาคราฟ ไม่น้อยมักเจอกับปัญหาว่าปลาของท่าน “เกล็ดหลุด” ออกมาจากลำตัว รายเกล็ดที่หลุดออกจากลำตัวนั้น ไม่ค่อยเป็นปัญหาค่ะ แต่รายที่เกล็ดหลุดคานั้นอาจจะสร้างปัญหาได้ในอนาคตค่ะ ปัญหาที่ว่าก็คือ เกล็ดที่หลุดคาลำตัวอาจติดเชื้อและสามารถลุกลามไปยังเกล็ดอื่น ๆ ได้ หากไม่หลุดออกเองภายใน 1-2 อาทิตย์

ปลาคราฟเกล็ดหลุด อาการ

 • เกล็ดปลาหลุดหรือคา อันเนื่องมาจากการกระแทกของเกล็ดกับปัจจัยภายนอก

ปลาคราฟเกล็ดหลุด สาเหตุ

 • ส่วนใหญ่แล้วมาจากสาเหตุจากประกระโดดในตู้ และไปกระแทกับคานตู้หรือผนัง หรือขอนไม้ในตู้ ทำให้เกล็ดของปลาที่หลุดออกมาค่ะ
เกล็ดหลุด

ปลาคราฟเกล็ดหลุด การรักษา

 1. กรณีที่เกล็ดหลุดออกจากลำตัวเลย เกล็ดใหม่จะขึ้นแทนที่เกล็ดเดิม แต่การที่เกล็ดใหม่จะขึ้นสมบรูณ์เหมือนเกล็ดเดิมนั้น ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของปลาค่ะ ปลาที่มีขนาดใหญ่ การขึ้นของเกล็ดปลาและการพัฒนาของสีจะย่อมช้ากว่าในปลาเล็ก สิ่งที่ต้องทำ ก็คือดูแลความสะอาดของน้ำและระบบกรองให้ดีค่ะ เกล็ดที่ขึ้นมาใหม่จะได้เนียน
 2. กรณีที่เกล็ดหลุดคาอยู่นั้น โดยปกติเกล็ดมักจะหลุดเองภายใน 1-2 อาทิตย์ แต่หากไม่มีวี่แววว่าเกล็ดจะหลุดเลย ต้องวางยาและถอนเกล็ดออก การถอนพยายามไม่งัดหรือดึงเกล็ดออก เพราะปลาจะได้รับความเจ็บปวด วิธีที่ถูกต้อง คือ ถอนเกล็ดดึงลงข้างลำตัวตามเข็มนาฬิกา แล้วหากไม่ถอนเกล็ดออกจะเป็นยังไง? ผลที่ตามมาก็คือ เกล็ดที่หลุดาจะเน่าและเกิดการติดเชื้อค่ะ และเกล็ดใหม่อาจไม่สามารถดันเกล็ดเก่าให้หลุดได้ หรือเกล็ดที่ขึ้นใหม่อาจผิดรูปได้เป็นต้น

ยาสลบในปลา

ยาสลบ หรือ Anaesthetic หมายถึง สารคเคมีที่ทำใหเกิดอาการสูญเสียความรู้สึกบางส่วนหรือทั้งหมด โดยยาสลบจะแพร่เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางไปยับยั้งการทำงานของเซลล์ประสาท ในส่วนของการส่งถ่ายข้อมูลไปสู่เซลล์ประสาทอื่น ๆ ทำให้สูญเสียการตอบสนองต่อการกระตุ้นภายนอกนั่นเอง

ปัจจุบันยาสลบที่ใช้ในสัตว์น้ำมีหลายชนิด แต่ส่วนมากที่ใช้ในปลา ที่นิยมได้แก่

 • MS-222 มีชื่อทางเคมีว่า 3-aminobenzoic acid ethylester methanesulfonate หรือชื่อทางการค้าว่า Tricane methanesulfonate และ Meta-cain ซึ่งเป็นยาสลบชนิดเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศทางยุโรปให้ใช้กับปลาได้ MS-222 มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด มีกลิ่น ละลายน้ำได้ดีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม จึงซึมผ่านเข้าเหงือกอย่างรวดเร็ว ยาสลบชนิดนี้มีราคาค่อนข้างแพง 5 กรัม ราคาประมาณ 1,350 บาท

ข้อควรระวังในการใช้

 1. MS-222 จะทำให้ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำลดลง ไม่เหมาะกับน้ำที่ความเป็นกรด-ด่างต่ำ
 2. ควรมีการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนต เมื่อทำเป็นสารละลายเข้มข้นควรใส่ในขวดแก้วทึบแสง แล้วเก็บเอาไว้ในตู้เย็นจงคงประสิทธิภาพได้ประมาณ 3 เดือน
 • Benzocaine มีชื่อทางเคมีว่า ethyl-p-aminobenzoate มีลักษณธเป็นผงสีขาว แต่ละลายน้ำได้น้อยมาก ละลายได้ดีในอะซีโทนและเอทธานอล ไม่ทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยน แต่จะทำให้ pH ของน้ำลดลง ผู้ใช้จึงควรระวังและเลือกซื้อให้เหมาะสม ยาสลบชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเลเช่นเดียวกัน

ข้อควรระวังในการใช้ เช่นเดียวกับ MS-222

 • 2-Phenoxyethanol มีชื่อทางการค้า เช่น phenoxethol,phenylmonoglycol ether,rose ether 2-Phenoxyethanol มีลีกษณะเป็นของเหลว คล้ายน้ำมันสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นเล็กน้อย ละลายน้ำได้ปานกลาง คุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียและราได้ จึงมีการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคและเครื่องสำอางค์ ยาสลบชนิดนี้มีการนำมาใช้ในปลามากพอสมควร เนื่องจากราคาไม่แพง ยาสลบปริมาตร 500 มิลลิลิตร ราคาประมาณ 2,750 บาท

ข้อควรระวังในการใช้

 1. มีส่วนผสมของ ethylene oxide ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้ จึงควรใส่ถุงมือหรือไม่สัมผัสโดยตรง
 2. ควรละลายยาสลบในปริมาณเล็กน้อยคนให้เข้ากีนก่อนเทลงในภาชนะที่จะทำการสลบปลา
 • Quinadine ชื่อทางเคมีว่า 2-4-methyquinoline มีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายน้ำมันสีเหลืองน้ำตาล ละลายน้ำได้น้อย ละลายได้ดีในอะซีโตนหรือแอลกอฮอร์ มีกลิ่นฉุน ประสิทธิภาพจะลดลงในน้ำที่มี pH น้อยกว่า 5 และตัว quinaidine เมื่อเติมลงน้ำจะทำให้เกิดภาวะความเป็นกรดเพิ่มขึ้น การสะสมในเยื่อปลาพบว่า ภายหลังการใช้ 24 ชั่วโมง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เป็นยาสลบที่ใช้กันมานาน ราคาไม่แพง 250 มิลลิลิตร ราคา 3,900 บาท จึงมีการใช้กันแพร่หลาย

ข้อควรระวังในการใช้

 1. ทำให้น้ำเป็นกรดเพิ่มขึ้น จึงควรเติมไบคาร์บอเนต
 2. กรณีน้ำที่มีค่าความเป้นด่างต่ำ ก่อนนำไปใช้ควรละลายในอะซีโตนและเก็บในขวดสีทึบ ไม่ถูกแสง แล้วเก็บไว้ในตู้เย็น

ความเข้มข้นที่ใช้ ส่วนมากนิยมใช้สลบปลาเพื่อการศึกษา หรือการรักษาปลา โดยอยู่ในช่วงความเข้มข้น 15-60 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของปลา ดังนั้นผู้เขียนคิดว่า หากจะทำการสลบปลาแล้วนำไปเลี้ยงต่อ น้ำที่ใช้ควรเป้นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค และควรมีการทดสอบยาสลบปลาแต่ละชนิดและระยะเวลาทำการสลบก่อนนำไปจริง เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังที่ได้เสนอไปแล้วLogin