ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง ไม่กินอาหาร

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง ไม่กินอาหาร

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง อันดับแรกให้สังเกตอาการก่อน และหาสาเหตุว่าปลาป่วยเป็นโรคอะไร ให้ดูสภาพอากาศและอุณหภูมิในช่วงนั้นๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าพบว่าปลาป่วย ให้จับแยกออกมาเพื่อรักษาจะดีที่สุด ให้ปลาอยู่ในน้ำที่สะอาด ที่เราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ 

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง

อาการ

มีอาการตัวแดง หรือผื่นแดงตามตัว เส้นเลือดขึ้น ตกเลือด ปลาซึมไม่ยอมว่ายน้ำ ไม่ยอมกินอาหารหรือกินอาหารน้อยลง 

สาเหตุ

1.ติดเชื้อจากแบคทีเรีย สาเหตุมาจากแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ 

2.มีสัตว์อื่นเข้าบ่อ ทำให้เกิดการแลกเชื้อกัน

3.ปลามีอาการเครียด หรือมีอาการป่วย

4.คุณภาพของน้ำไม่ดี

5.แพ้ความเค็มจากบ่อปูน (กรณีที่เป็นบ่อใหม่) 

6.เป็นเพราะกรรมพันธุ์

โรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปลาคาร์ฟตัวแดง

ปลาคาร์ฟตกเลือด  อาการตกเลือดมีทั้งข้อดีข้อเสีย

  • ข้อดี คือ แสดงออกว่าปลาของเรากำลังมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เราจะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูกต้องก่อนที่อาการของปลาจะรุนแรงจนรักษาไม่ทัน                                                                                                                       
  • ข้อเสีย คือ ถ้าหากเรารักษาแบบรีบร้อน ไม่ถูกวิธี มีโอกาสสูงมากที่จะทำให้ปลาของเราที่เลี้ยงอยู่ตายได้
 
ปลาคาร์ฟติดเชื้อ  อาการของโรค คือ ความเสียหายของเส้นใยเหงือก เยื่อบุเมือกที่ผิว การหายใจที่ผิวน้ำ 
 
 
ปลาคาร์ฟเส้นเลือดขึ้น   ผิวของปลาจะมีวุ้นสีขุ่นบาง ๆ ไปทั้งตัว และบนผิวจะมี “เส้นเลือดขึ้น” (Blood shot) ปลาคาร์ฟเส้นเลือดขึ้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขิงน้ำโดยฉับพลัน
 

วิธีการรักษาเบื้องต้น

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง3     

อาการไม่หนักมาก

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง2     

อาการค่อนข้างหนัก

ปลาคาร์ฟมีอาการตัวแดง1         

อาการหนักจนต้องรับการรักษา

 

ข้อมูลคำถาม https://www.facebook.com/groups/457728852282753

Login