ปลาบวมน้ำ หรือ โรคไต รู้จักกันในชื่อ “pinecone”

ปลาบวมน้ำ หรือ โรคไต รู้จักกันในชื่อ “pinecone”

ปลาบวมน้ำ สังเกตได้ว่าท้องจะบวมและเกล็ดหลุด โรคนี้เป็นสาเหตุให้ตัวบวม เพื่อที่จะสร้างของเหลวในเนื้อเยื่อ โรคบวมน้ำ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สาเหตุ มาจากคุณภาพน้ำเสีย ความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำ อาหารมีโปรตีนสูงติดต่อกันนานเกินไป เกิดจากตัวปลาเอง หรือ ปลาป่วยและไม่ได้รักษาจนอาการเริ่มหนัก ถ้าโรคบวมน้ำเจริญเต็มที่ ปลาจะอยู่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ การติดเชื้อของแบคทีเรียชนิดนี้จะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่จะแพร่เชื้อไปอย่างรวดเร็ว จะติดเชื้อที่เกล็ดที่ดูเหมือนเงี่ยง การติดเชื้อนี้แสดงอาการที่รอยกระแทกใต้เกล็ด ต่อมารอยกระแทกจะเริ่มปริออก ทำให้เกิดแผลเปื่อยขณะที่ปลาบางตัวรอดชีวิตจากโรคนี้ รอยแผลเป็นที่เกิดจากการติดเชื้อมักจะสร้างปัญหาสำหรับมันอีก การรักษาควรใช้เวลา 10 วัน

ลักษณะนี้คือ อาการเริ่มโคม่าแล้ว เปรียบกับคนเหมือนอยู่ในห้อง ICU ต้องรีบรักษาด่วน
อาการท้องบวมเกิดจากไตไม่สามารถขับน้ำในตัวออกมาได้ ให้หลีกเลี่ยงการใส่เกลือ

ปลาบวมน้ำ เกล็ดเปิด

วิธีการรักษาจะแนะนำเป็นการฉีดยาจะเห็นผลมากกว่า เพราะอาการนี้ปลาค่อนข้างป่วยหนักแล้วค่ะ

   อาการไม่หนักมาก

อาการค่อนข้างหนัก

อาการหนักจนต้องรีบรักษา

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2012/10/J12849877/J12849877.html

Login