ปลาเป็นดวงๆที่หัว เกิดจากอะไร อันตรายไหม

ปลาเป็นดวงๆที่หัว เกิดจากอะไร อันตรายไหม

ปลาเป็นดวงๆที่หัว เกิดจากอะไร อันตรายไหม

ปลาเป็นดวงๆที่หัว เกิดจากอะไร อันตรายไหม ปลาเป็นดวงหรือเป็นจุดสีขาวหรือสีเทา ตามลำตัว เหงือกและครีบ โรคนี้เรียกว่าโรคอิ๊ค หรือ “โรคจุดขาว” ซึ่งจะสังเกตุอาการของโรคนี้คือ จะมีจุดสีขาว ประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ขึ้นตามบริเวณลำตัวและครีบ โดยที่จุดบางจุดจะขึ้นติดกันจนมีลักษณะเป็นแถบสีขาว ช่วงเริ่มแรก ปลาจะมีอาการซึมและการว่ายน้ำเปลี่ยนไป ส่วนกรณีที่อาการหนักปลาจะหายใจแรงและบางตัวถึงกับไม่ยอมกินอาหารเลย

ปลาเป็นดวงๆที่หัว เกิดจากอะไร อันตรายไหม

ปลาเป็นดวงๆที่หัว3

ปลาเป็นดวงๆที่หัว2

ปลาเป็นดวงๆที่หัว1

เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ปลาอ่อนแอ และป่วยติดเชื้อได้ง่าย โรคจุดขาว เป็นโรคที่จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวอยู่ แต่ถ้ารู้วิธีการรักษาเบื้องต้น ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป โรคจุดขาว เกิดจากเชื้อโรคที่ชื่อว่า Ichthyophthirius Multifiliis (Ich หรือ อิ๊ค) โดยเชื้อโรคนั้นอาจจะติดมาจากน้ำ หรือปลาที่นำมาลงบ่อใหม่ ตัวเชื้อโรคจะแทรกซึมเข้าไปในผิวหนังของปลาและรบกวนระบบต่างๆของตัวปลา

การรักษาเบื้องต้นโรคจุดขาว โดยการย้ายปลาที่แสดงอาการออกไว้ในถังกัก ทดลองโดยการแช่ เกลือ ประมาณ 10 วัน เพื่อฆ่าเชื้อก่อนจะแพร่ไปยังปลาตัวอื่นๆ ค่ะ

ข้อมูลคำถามจาก https://www.facebook.com/groups/457728852282753

Login