อาหารปลา

อาหารปลา

อาหารปลา เป็นอาหารสำเร็จรูปที่แปรรูปจากวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ สำหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งไม่นับรวมถึงอาาหารสด อันได้แก่ ไรทะเล ไรแดง ลูกน้ำ กุ้งฝอย ปลาเหยื่อขนาดเล็กชนิดต่าง ๆ หรือแมลง

อาหารปลา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อาหารสำหรับปลากินพืช และอาหารสำหรับปลากินเนื้อ โดยมีสารอาหารระเภทต่าง ๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เหล็ก ไขมัน รวมถึงปริมาณของความชื้น บรรจุในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยที่อาหารสำหรับปลากินเนื้อนั้น จะมีโปรตีนผสมอยู่ คิดเป็นร้อยละ 25 – 30 สูงกว่าประเภทปลากินพืช ในขณะที่ปลากินพืช ในบางยี่ห้ออาจมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลีนา เพื่อช่วยเร่งสีของปลา และยังแตกต่างกันไปตามประเภทลักษณะการหากินของปลาหรือสัตว์น้ำแต่ละชนิด

อาหารปลา ประเภทของอาหารปลา

ลักษณะอาหารปลา
  • อาหารเม็ดกลม (Round Pellets)

เป็นอาหารประเภทที่คุ้นเคยมากที่สุด มีลักษณะเป็นแบบเม็ดกลม เหมาะสำหรับปลาแทบทุกประเภทที่เป็นปลาสวยงาม เช่น ปลาคราฟ ปลาทอง ปลาหมอสี กรรมวิธีการผลิตนั้น เริ่มจากการทำให้วัตถุดิบสุกด้วยความร้อน จากนั้นจึงผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยเครื่องจักรสำหรับบดอาหาร และอบภายในอุณหภูมิสูง ซึ่งการผลิตอาหารประเภทนี้จะทำให้โปรตีนและแป้งที่รวมกัน เป็นเนื้อเดียวกันจับตัวกันได้ มีความนุ่ม เม็ดอาหารมีความสม่ำเสมอ และป้องกันการสูญเสียคุณค่าทางอาหารเมื่อยู่ในน้ำ

  • อาหารเม็ดแบบนิ่ม (Sponge Type Diets)

อาหารแบบนี้จะแตกต่างจากประเภทแรก ตรงที่มีช่องว่างและเพิ่มปริมาณอากาศในเม็ดอาหารสูง เมื่ออาหารอยู่ในน้ำจะดูดซับน้ำได้เร็วเหมือนฟองน้ำ ทำให้นุ่มนิ่ม เหมาะสำหรับให้กับปลาประเภทกินเนื้อเป้นอาหาร ซึ่งมีความยากในกาีที่จะฝึกให้กินอาหารแบบสำเร็จรูป

  • อาหารเม็ดแบบแผ่นกลม (Disk Type Diets)

เป็นอาหารที่มีรูปร่างเป็นแผ่นกลม ผลิตขึ้นมาเพื่อสำหรับปลาประเภทที่หากินตามหน้าดิน เช่น ปลาซัคเกอร์ ปลาแพะ เป็นต้น

  • อาหารเม็ดแบบแข็ง (Hard Type Diest)

เป้นอาหารที่มีอากาศอยู่ในช่องว่างภายในเม็ดน้อยมาก ถูกออกแบบมาให้มีความคงทนของสภาพเมื่ออยู่ในน้ำ โดยจะละลายช้า ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย เหมาะสำหรับสัตว์น้ำประเภทที่แทะเล็มอย่างช้า ๆ เช่น เครย์ฟิช ปูเแฉวน ปูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

  • อาหารชนิดแบบเม็ดเล็ก (Granular Type)

เป็นอาหารเม็ดกลมที่มีขนาดเล็กกว่าอาหารประเภทแรก ผลิตโดยใช้วิธีการอุ่นวัตถุดิบแต่ละชนิด จากนั้นจึงบดเป็นผงละเอียด แล้วนำมาผสมรวมกันเป็นเม็ดเล็ก ๆ ด้วยกรรมวิธีแบบพิเศษ เคลือบด้วนสารเคลือบบาง ๆ เพื่อรักษาคุณค่าสารอาหาร มีลักษณะนุ่ม ปลากินได้ง่าย มีคุณค่าทางสารอาหารสูง เหมาะสำหรับปลาที่มีขนาดเล็ก เช่น ปลาหางนกยูง ปลานีออน ปลาซิว เป็นต้น

  • อาหารแผ่น (Granular Type)

เป็นอาหารแบบแผ่นอบแห้ง ผลิตโดยนำวัตถุดิบมาทำให้เป็นเยื่อบาง ๆ พ่นด้วยส่วนผสมที่เป็นของเหลว เมื่อของเหลวผสมกับอาหารที่เป้นเยื่อบาง จะขยายตัวและแปรรูปเป็นแผน จากนั้นนำไปอบแห้งด้วยอุณหภูมิความร้อนสูง ซึ่งจะมีความนุ่มกว่าอาหารแบบเม็ด เหมาะสำหรับปลาที่มีขนาดเล็ก และเลี้ยงในตู้ปลาหลากหลายต่างชนิดกัน ซึ่งอาหารประเภทนี้สนนราคาจะขายแพงกว่าอาหารประเภทอื่น และมักบรรจุลงในภาชนะที่เป็นขวดพลาสติก

  • อาหารแช่แข็งอบแห้ง (Freeze Dried Food)

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น หนอนแดง ไส้เดือนน้ำ ไรทะเล ผ่านกระบวนการการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นนำไปอบแห้งด้วยระบบสูญญากาศ แล้วนำออกมาเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิปกติ ซึ่งอาหารแช่แข็ง อบแห้ง นั้นสามารถเก็บรสชาติอาหาร ตลาดจนคุณค่าทางอาหาร รวมถึงวิตามินดั้งเดิมไว้ได้ครวถ้วนเหมือนอาหารสด

สำหรับยี่ห้ออาหารปลานั้น มีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อ ทั้งที่ผลิตเองในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ซากุระ หรือ โอซาก้า ที่ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท ซีพี ฮิคาริ ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เตตรา ที่นำเข้ามาจากประเทศ เยอรมันนี เป็นต้น

ซึ่งหลักการให้อาหารปลาแบบสำเร็จรูปนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใด ควรให้ปลากินให้หมดในเวลาไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทำให้น้ำเน่าเสียได้ และความถี่ของการให้นั้น ไม่ควรให้ในปริมาณที่มาก ควรจะให้แต่พอประมาณ แต่แบ่งเป็นมื้อ ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งวัน เหมือนมื้ออาหารของมนุษย์จะดีที่สุดค่ะ

ทั้งนี้หากบ่อไหน ที่มีอาหารปลาตกค้าง สามารถใช้จุลินทรีย์ เพื่อปรับ หรือ บำบัด ของเสียในน้ำ ช่วยย่อยสลายขี้ปลา ป้องกันน้ำเน่าเสียอีกทาง

Login