สินค้า

ปั้มลมสำรองไฟSUNSUN

TY-818/TY-838

ปั๊มลม หรือ เครื่องเติมออกซิเจน ในตู้ปลาหรือบ่อปลา มีแบตเตอรี่สำรองไฟในตัว เมื่อไฟดับ เครื่องจะทำงานต่อแบบอัตโนมัติ
สำหรับบ่อไม่เกิน 1 ตันปั้มลมสำรองไฟ

CP-60

ปั๊มลม หรือ เครื่องเติมออกซิเจน ในตู้ปลาหรือบ่อปลา มีแบตเตอรี่สำรองไฟในตัว เมื่อไฟดับ เครื่องจะทำงานต่อแบบอัตโนมัติ
สำหรับบ่อไม่เกิน1-3ตัน

ปั้มลมสำรองไฟ

CAP-100

ปั๊มลม หรือ เครื่องเติมออกซิเจน ในตู้ปลาหรือบ่อปลา มีแบตเตอรี่สำรองไฟในตัว เมื่อไฟดับ เครื่องจะทำงานต่อแบบอัตโนมัติ
สำหรับบ่อไม่เกิน 3-6 ตัน

จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ

จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ ใช้ได้กับบ่อปลา ตู้ปลา บ่อกุ้ง บ่อดิน บ่อปูน สระว่าย ไม่มีสารเคมีปลอดภัย 100% ป้องกันการเกิดสาหร่ายเซลล์เดียว สาเหตุของปัญหาน้ำขุ่นเขียว

Login