ดิมิลิน (Dimilin)

ยาดิมิลิน (Dimilin)

       ดีมิลินมีคุณสมบัติการยับยั้งการสร้างเปลือกแข็งของสัตว์หรือแมลงประเภทที่ต้องสร้างเปลือกแข็งภายนอกประเภท Chitin ในการหุ้มห่อตัว (Crustacean) เช่น กุ้ง ปู แมลงปีกแข็งทั้งหลาย ด้วยคุณสมบัติแบบนี้ มันจึงมีฤทธิ์ทาให้ปรสิตประเภท หนอนสมอ เห็บปลา ที่ต้องอาศัยการลอกคราบปีละหลายๆ ครั้งในการเติบโต ไม่สามารถเติบโตต่อไปได้ เพราะเมื่อตัวอ่อนนิ่มข้างในเติบโตขึ้น และสลัดเปลือกแข็งหุ้มตัวออกไปแล้ว แต่กลับไม่สามารถสร้างเปลือกแข็งอันใหม่มาห่อหุ้มตัวมันเองในที่สุดมันจึงตายไป

ขั้นตอนการใชยา ดีมิลิน

 

การเปลี่ยนน้ำใหม่

 

เลือกสินค้าที่ต้องการ

จะมีเจ้าหน้าที่โทรยืนยันออเดอร์หลังจากได้รับคำสั่งซื้อนะคะ